Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (SvF STU) usporiadala dňa 27. novembra 2015 pre študentov – stavbárov už 5. ročník plaveckých pretekov. V krytej plavárni SvF STU ich slávnostne otvoril prodekan fakulty Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Preteky mali výbornú športovú atmosféru s kvalitnými plaveckými výkonmi, s množstvom nových „osobákov“ - vo všetkých disciplínach boli prekonané plavecké rekordy z predchádzajúcich ročníkov. Každý z tridsiatich zúčastnených predviedol svoje maximálne súťaživé úsilie, za čo im patrí skutočné poďakovanie.

Výsledky plaveckých disciplín:

 

50 m KRAUL – MUŽI

1. LeonavičiusJustas                       23,85     Erasmus               rekord SvF

2. Lederer Lukáš                               24,48     2. TMS

3. Meszároš Richard                         28,65     1. PSA

4. Kubík Jakub                                 29,44     2. STOP

5. Pavúček Martin                            31,06     2. VHS

6. Műller Matej                                 31,57     2. TMS

7. Blažek Martin                               32,18     3. PSA

8. Beluščák Denis                            32,90     3. PSA

9. Kuruc Michal                                35,05     3. TMS

10. Hruz Erik                                    36,62     2. IKD

11. Kováč Marek                              37,42     2. PSA

12. KosárGábor                                39,16     2. TMS

13. Nuvyen Tien Minh                       39,51     D

14. Karas Richard                             42,16     3. TMS

15. Orlovský Šimon                          47,59     1. IKD

 

25 m KRAUL – ŽENY

1. Ledererová Lucia                        14,51     1. TMS                  rekord SvF

2. Kolarčíková Katka                        17,67     1. PSA

3. Ryšánková Sabina                        20,58     2. TMS

4. Csőlleová Nikoletta                       21,57     2. STOP

5. Lešková Jana                               23,38     6. AKP

6. Kučová Eliška                              25,92     3. CE

7. Marková Romana                          27,92     D

8. Ježíková Eva                               30,19      6. AKP

 

50 m PRSIA – MUŽI

1. Lederer Lukáš                            31,16       2. TMS                  rekord SvF

2. Leonavičius Justas                       32,14      Erasmus

3. Meszároš Richard                        39,71       1. APS

4. Kubík Jakub                                40,70       2. STOP

5. Kuruc Michal                                41,56      3. TMS

6. Vlkolinský René                           42,25      2. TMS

8. Beluščák Denis                            42,79      3. PSA

9. Nuvyen Tien Minh                        44,13       D

10. Polák Jakub                               45,24      2. VHS

11. Mikus Michal                              46,86      1. AKP

12. Kováč Marek                              47,91      2. PSA

13. Karas Richard                             50,34      3. TMS

14. Hruz Erik                                    53,57      1. IKD

15. Bíro Marek                                 54,89      2. TMS

16. Húsvéth Ján                               59,32      2. IKD

 

25 m PRSIA – ŽENY

1. Ledererová Lucia                        16,85      1. TMS                  rekord SvF

2. Kolarčíková Katka                        25,04      1. PSA

3. Kučová Eliška                              30,65      3. CE

 

4 x 50 m KRAUL – MUŽI

1.  Blažek Martin

Beluščák Denis

Kubík Jakub                                 1 : 59,58                                rekord SvF

Leonavičius Justas

 

2. Ledererová Lucia

Műller Matej                                  2 : 00,92

Vlkolinský René

Lederer Lukáš

 

3. Meszároš Richard

Medviď Michal

Hruz Erik                                      2 : 23,99

KosárGábor

 

4. Kuruc Michal

Pavúček Martin

Karas Richard                               2 : 41,65

Polák Jakub

 

4 x 25 m KRAUL – ŽENY

1. Ledererová Lucia

Ryšánková Sabina

Csőlleová Nikoletta                      1 : 22,10                                rekord SvF

Kučová Eliška

 

2. Marková Romana

Lešková Jana

Ježíková Eva                                1 : 34,58

Kolarčíková Katka

 

Veríme, že 5. ročník plaveckých pretekov svojou ojedinelou atmosférou a obdivuhodným počtom zúčastnených vzbudí záujem u našich študentov SvF o túto súťaž. Organizátorom tohto podujatia nechýba energia zrealizovať ďalší ročník súťaže. Už teraz sa tešíme na prekonanie rekordných časov v plaveckých disciplínach.