Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave oslávila významné jubileum - 70 rokov inštitucionálneho vzdelávania. Slávnostným vyvrcholením spomienok na historicky pamätný deň otvorenia prvého školského roka, ktorý je spätý s dátumom - 5.december 1938 -bola Slávnostná akadémia, ktorá sa uskutočnila za účasti významných hostí v Aule akademika Štefana Bellu na Stavebnej fakulte STU.

Súčasťou tohto slávnostného podujatia bola Medzinárodná vedecká konferencia  s názvom „70 rokov SvF STU", ktorá sa konala v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Jej  rokovania prebiehali v 6 sekciách, resp.24 blokoch -  čím vytvorili priestor na výmenu poznatkov, skúseností a informácií v príslušných oblastiach, sprostredkovaný poprednými osobnosťami pôsobiacimi na fakultách, vo výskumných ústavoch a v praxi.

Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov, z toho asi 200 bolo z alma mater - SvF STU, okolo 120 zo SR, vyše 130 účastníkov bolo z ČR a asi 50 z ostatných krajín. Odznelo na nej viac ako 350 prednášok a 31 príspevkov bolo prezentovaných formou posterov.

Reprezentačný gala večer umocnený vystúpením Vysokoškolského umeleckého súboru Technik a zavŕšený slávnostnou recepciou, na ktorej nechýbala ani narodeninová torta so sedemdesiatkou - znásobil a umocnil dôstojný charakter osláv.