Prejsť na obsah
Dianie na SvF
 V sieti CORDIS bol spustený nový informačný portál pre tému životné prostredie. Portál okrem iného poskytuje informácie o Národných kontaktných bodoch, prehľad budúcich a minulých konferencií. Umožňuje tiež sťahovanie prezentácií a dokumentov relevantných k európskemu VaV vzťahujúcich sa na danú tému. Stránky tiež sumarizujú možnosti zapojenia sa do VaV podporovaného 7. RP.