Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Informácie 3/2014

Z obsahu:

Slávnostná imatrikulácia

60 rokov Katedry technológie stavieb SvF

Životné jubileum profesora Ivana Gschwendta

Čestný titul pre prof. Dušana Petráša

Projekt 7. rámcového programu EÚ – RECARE

Dve ocenenia pre študentov Stavebnej fakulty STU

Medzinárodný multilingválny projekt VOCAL-Medical

Medzinárodný seminár geodetov a 100. výročie narodenia prvého vedúceho Katedry GDE Prof. Dr. Ing. Pavla Gála, DrSc.

Workshop City and Traffic 2014

Letná škola Learning Sustainable Building Principles

Letná univerzita pre stredoškolákov 2014

Detská dopravná univerzita 2014

Absolventi geodézie po 50-tich rokoch na svojej alma mater

Stretnutie s jubilantmi – 1. polrok 2014

Súťaž, v ktorej vedomosti pomáhajú chorým a bezmocným

Flood protection: How not to get wet!

Tenisový turnaj o pohár dekana