Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický rok 2019/2020

 

Študijný program/Podujatie

Termín

Zodpovedná katedra

od

do

 

Ateliérové tvorby Bytový dom

23.9.2019

4.10.2019

ARC

ARCHTVOR 2019

7.10.2019

18.10.2019

ARC

Cesta za architektúrou_Nemecko_Švajčiarsko_-
Francúzsko_Luxembursko

7.10.2019

18.10.2019

ARC

Ing. - TZB

21.10.2019

31.10.2019

TZB

Ing. – GaK / Ing. - KKP

4.11.2019

15.11.2019

GDE/VHK

Bc. - TMS

18.11.2019

22.11.2019

TES

Bc. - GAK

25.11.2019

6.12.2019

GDE

Bc.- IKDS

9.12.2019

3.1.2020

KDOS/BKM/SME/KDK/GTE

Bc.-  VSVH / Bc. – MPM / Ing. - MPM

7.1.2020

17.1.2020

VHK/HTE/ZEI/MDG

Bc. - PSA

20.1.2020

31.1.2020

KPS

ABF Slovakia BAKALÁR 2019 /

Inžinierska cena SKSI 2019

3.2.2020

14.2.2020

ABF Slovakia/SKSI

Súťaž A+ (ocenené práce)

17.2.2020

28.2.2020

ARC

Ateliérové tvorby Rodinný dom

2.3.2020

13.3.2020

ARC

Ing. – SOU /Ing. - VSVH

16.3.2020

27.3.2020

VHK/VSVH

Ing. - TS

30.3.2020

9.4.2020

TES

Ing. – NKS, NKS-DOS

14.4.2020

24.4.2020

BKM/SME/KDK/KDOS

Ing. - AKP

27.4.2020

14.5.2020

KPS

Diplomové práce KARCH

15.5.2020

29.5.2020

ARC

Výstava Bc. KARCH

1.6.2020

12.6.2020

ARC

Postre študentov, ktorí získajú cenu za najlepšiu DP v ŠP + tie, čo o cenu súťažili

15.6.2020

Priebežne,
aj v iných priestoroch

Promócie Ing.

25.-26.6.2020

Poznámka: Maximálny počet posterov 40, vrátane titulného, so stručným obsahom o danom študijnom programe - ŠP (meno garanta, anotácia ŠP, uplatnenie absolventov, atď.).

Prihlasovací formulár výstavy