Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra technických zariadení budov (TZB) aj tento rok pripravila zaujímavý program pre svojich študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci študijného predmetu Exkurzia, len i tento rok trochu inak.

Študijný predmet Exkurzia sa vždy teší medzi študentmi veľkej obľube už len z toho dôvodu, že aspoň na chvíľu opustia školské lavice a formou niekoľkodňových exkurzií majú možnosť sa oboznámiť so skutočným výrobným procesom v renomovaných firmách pôsobiacich v oblasti technických zariadení budov.

Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu ani tentokrát nebolo možné zostať pri zaužívanej forme absolvovania tohto predmetu, a tak Katedra technických zariadení budov opäť veľmi operatívne, v krátkom časovom úseku, dokázala spojiť zástupcov firiem pôsobiacich v profesiách Vykurovanie, Zdravotná technikaVzduchotechnika a s ich úzkou spoluprácou a podporou vytvoriť niekoľkodňový webinár. A tak, v priebehu každého piatku počas mesiaca november 2021, sa študenti mali aspoň virtuálne možnosť preniesť do výrobných podnikov či zúčastniť sa kvalitných odborných prednášok.

Veríme, že aj takáto forma exkurzie bola pre našich študentov veľkým prínosom.

Program webinára PDF

Text: prof. Ing. Ján Takács, PhD., garant študijného predmetu, Katedra technických zariadení budov