Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemiologické preventívne opatrenia v súvislosti COVID-19 sme boli nútení pristúpiť k neštandardnému riešeniu vrátenia, predĺženia a absenčného požičiavania literatúry z fondov Knižnice a informačného centra (KIC) SvF.

V rámci celého šk. roka 2020/2021 (zimný aj letný semester počas štúdia dištančnou formou) sú upravené služby výpožičného oddelenia KIC od 7. 9. 2020 až do odvolania.

Vypožičiavanie a predlžovanie študijnej literatúry na letný semester bude možné realizovať v upravených otváracích hodinách KICVýpožičné oddelenie bude úplne zatvorené od 21.12.2020 do 6.1.2021. Študentom, ktorí nemajú možnosť osobne prísť do KIC, ponúkame možnosť vrátiť literatúru aj poštou. O predĺženie výpožičiek zo zimného semestra (do 12.02.2021) na letný semester (do septembra 2021) bude možné požiadať e-mailom alebo telefonicky

Výpožičné oddelenie je momentálne telefonicky dostupné na zmenenej klapke 576 (02/32 888 576).

Všetky podrobné informácie a pokyny nájdete na stránke KIC.