Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stretnutia so stredoškolákmi na pôde našej fakulty majú takmer rovnaký charakter – uspokojiť zvedavosť mladých, ktorí chcú všetko vedieť a byť pri všetkom... Snáď sa nám to podarilo aj v prípade neobvyklej návštevy študentov až spoza hraníc Slovenska, z ukrajinskej  Dneprovskej štátnej odbornej školy stavebných a inštalačných technológií a architektúry.

 

V pondelok 4. marca k nám zavítalo 24 študentov z 3. a 4. ročníka uvedenej školy. V sprievode vedúcej Katedry ARCH doc. Jarmily Húsenicovej a doktoranda  Ing. Matthiasa Arnoulda (D-TKPS) si pozreli najprv na 22. poschodí bloku C prednáškové a projekčné priestory, ako i novú učebňu zameranú na 3D tlač a virtuálnu grafiku, určené na samostatné a tímové práce, ktoré rozvíjajú tvorivosť a zručnosť. Vďaka ústretovosti vedúcej Knižnice a informačného centra SvF, pani Mgr. Alici Domonkosovej, mohli študenti nazrieť do jednej z najmodernejších a najprogresívnejších akademických knižníc na Slovensku v súčasnosti. Dnešným moderným technickým požiadavkám nezaostáva ani najväčšia prednášková učebňa BAT, ktorú si študenti pozreli tiež so záujmom.

V priestoroch telocvične, posilňovne i plavárne bolo vidieť na tvárach mladých ľudí nadšenie. Byť v dobrej kondícii je dnes in. A „mať plavecký bazén po ruke, rovno na svojej fakulte“ je veľkou výhodou pre zaneprázdneného, zadaniami či učením zaťaženého vysokoškoláka, obzvlášť.

Prezentáciu prístrojového vybavenia Laboratória konštrukcií pozemných stavieb (výskum striech, dažďová komora, tlaková komora, akustické komory) stredoškolákom zo zahraničia sprostredkovali na vysokej úrovni doktorandi Katedry KPS Ing. Jakub Čurpek a Ing. Lukáš Bosák.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka

 

Dúfame, že exkurzia prostredím fakulty uspokojila zvedavosť mladých, zároveň veríme, že s mnohými z nich sa uvidíme ešte pri zápise do prvého ročníka na niektorý z ponúkaných študijných programov.

Mgr. Valéria Kocianová