Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vo štvrtok 14. júla 2022 sa na pôde našej univerzity stretli reprezentácie Óbuda University Budapešť a STU. Cieľom stretnutia bolo zintenzívnenie doterajšej spolupráce oboch inštitúcií v oblastiach výskumu a vzdelávania. Po prezentáciách oboch univerzít a diskusii zameranej na špecifikovanie styčných oblastí perspektívnej spolupráce sa dekani fakúlt Univerzity Óbuda mali možnosť bližšie oboznámiť s výskumnými centrami a študijnými programami na jednotlivých fakultách STU.

Na našej fakulte privítali prodekanku a riaditeľku Ústavu architektonického inžinierstva Viktóriu Sugár dekan SvF Stanislav Unčík a prodekanka Katarína Gajdošová v sprievode prorektorky našej univerzity Ľubice Vitkovej a dekana Fakulta architektúry a dizajnu STU Pavla Gregora.

Viac informácií nájdete na webe univerzity.

Stretnutie reprezentácií STU a Óbuda University Budapešť