Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti štátneho sviatku Medzinárodného dňa študentov dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. spolu s vedením fakulty prijal a ocenil najlepších študentov všetkých študijných programov - Bc. štúdia, Ing. štúdia a PhD. štúdia.

Pri tejto každoročne poriadanej slávnosti si prevzalo 29 najlepších študentov Stavebnej fakulty STU z celkového počtu 3 650 Pozdravné listy s blahoželaním k výborným študijným výsledkom, ako aj prospechové štipendium a knihy a časopisy z vydavateľstva JAGA GROUP, s.r.o.. Trom študentom z Rady Združenia študentov SvF STU dekan poďakoval za ich obetavú a záslužnú prácu pri združovaní študentov fakulty, ako aj pri presadzovaní ich záujmov na akademickej pôde.

Cenu spoločnosti IMOS-Systemair, s.r.o. z Kalinkova - jednorázové prospechové štipendium na počesť tragicky zosnulej Ing. Júlie Mäsiarovej - odovzdala doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., zástupca vedúcej Katedry technických zariadení budov - najlepšiemu študentovi Bc. Petrovi Zemánekovi.

Srdečne blahoželáme !