Prejsť na obsah
Dianie na SvF

11 študentov zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (SvF STU) malo v piatok 24. novembra 2017 netradičný program mimo zabehaných „fakultných koľají“ - zúčastnili sa totiž odbornej exkurzie Povrchy modernizmu v Brne. Exkurziu, zameranú na obnovu moderných pamiatkových objektov 20. storočia, organizačne pripravila Katedra technológie stavieb – Centrum technológie obnovy pamiatok pod vedením doc. Ing. Ota Makýša, PhD., profesionála v oblasti pamiatkovej obnovy.

Hlavným „ťahákom“ programu bola návšteva funkcionalistickej Vily Stiassni z rokov 1927 - 1929. Cieľom pamiatkovej obnovy vily, ktorá prebehla v rokoch 2012 – 2014, bolo odstrániť väčšinu neskorších zmien v interiéroch a obnoviť pôvodné dispozičné riešenie budovy z tridsiatych rokov. Vila Stiassni sa tak stala príkladom špičkovej obnovy modernej architektúry 20. storočia.

Našou ďalšou zastávkou bola, tiež nedávno obnovená, Vila Löw-Beer. Hoci samotná vila pochádza ešte zo začiatku 20. storočia a je postavená v secesnom štýle, jej zaradenie do programu „modernistickej“ exkurzie nebolo vôbec náhodné. V rokoch 1913 – 1939 vila patrila Alfredovi Löw-Beerovi, židovskému podnikateľovi, ktorý na konci dvadsiatych rokov venoval časť rozľahlého pozemku svojej dcére Grete. Tá na ňom spolu s manželom Fritzom Tugendhatom vybudovala v rokoch 1929 – 1930 rodinný dom – dnes svetoznámu funkcionalistickú Vilu Tugendhat.

Následne sme absolvovali pešiu prechádzku historickým centrom Brna, zameranú, samozrejme, na modernistické stavby 20. storočia. V rámci nej mali študenti možnosť vidieť a tiež počuť príbehy budov ako palác Morava, obchodný dom Baťa, obchodná a kancelárska budova Vichr, Moravská zemská životná poisťovňa, Česká banka Union, Moravská banka, Palác Alfa, Administratívna budova a nájomný dom poisťovne Riunione Adriatica di Sicurta, Mestská ubytovacia kancelária a Nádražný poštový úrad.

Hoci exkurzia bola primárne určená študentom Ing. študijného programu TS v rámci predmetov Technológia renovácií stavieb 1 a 2, exkurzie sa zúčastnili aj študenti bakalárskeho stupňa programu TMS a tiež viacerí študenti programu PSA.

Všetci  účastníci zhodnotili exkurziu – opäť raz – ako neobyčajnú a prínosnú a na záver odmenili organizátorov aj malým potleskom. Exkurzie so zameraním na pamiatkovú obnovu budú opäť pokračovať v letnom semestri.

Touto cestou by sme sa tiež chceli poďakovať PhDr. Zdeňkovi Váchovi z Národního památkového ústavu Brno za spoluprácu pri príprave programu exkurzie a návštevy jednotlivých objektov.

Ing. Andrej Bisták, doktorand, doc. Ing. Oto Makýš, PhD.,
Katedra technológie stavieb SvF STU v Bratislave