Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 12. až 16. júna 2022 sa v nórskom hlavnom meste Oslo konal 6. medzinárodný kongres svetovej organizácie fib. V rámci tohto kongresu sa raz za 4 roky oceňujú tie najzaujímavejšie betónové konštrukcie z celého sveta, pričom pre Slovensko bol tohtoročný kongres mimoriadne úspešným.

Významným míľnikom pre našu slovenskú komunitu betonárov bola nominácia až dvoch zaujímavých stavieb zo Slovenska, a to konkrétne Nosickej estakády (nominácia za Doprastav a.s.) a mosta ponad veslársku dráhu, postaveného v rámci obchvatu Bratislavy D4 (nominácia za Dopravoprojekt a.s.) Veľkým úspechom bolo ocenenie, tzv. “special mention“, ktoré získal bratislavský most. Tu treba spomenúť, že celkovo bolo ocenených len 5 mostov z celého sveta, dokončených v rokoch 2018 až 2022, pričom ďalšími ocenenými mostami boli mosty v Španielsku, Nemecku, Francúzsku a Japonsku. Takéto významné ocenenie zatiaľ žiadny betónový most na Slovensku nikdy nedosiahol.

  

Podarilo sa teda i v tak malej krajine, akou je Slovensko, realizovať most svetovej úrovne, na čo môžu byť právom hrdí všetci, ktorí sa na ňom spolupodieľali. Išlo o veľký medzinárodný projekt, ktorý projekčne zastrešila firma Dopravoprojekt a.s. Jej zástupcovia si cenu osobne prevzali v rámci slávnostného galavečera a projekt bol predstavený aj formou krátkej prezentácie. Obe nominované mostné stavby sa zároveň dostali do špeciálneho bulletinu, ktorý bol pri tejto príležitosti vydaný.

  

Na projekte mosta sa nepriamo podieľala aj Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF, ktorá pod vedením prof. Jaroslava Halvonika priebežne vypracovávala audit statiky mosta a konštrukčných detailov. Daný most bol na katedre riešený aj v rámci diplomovej práce Ing. Ľudmily Kormošovej. Nomináciu mosta organizačne zabezpečoval doc. Peter Paulík, ktorý je prezidentom Slovenského národného komitétu fib a ktorý sa kongresu v Osle aj osobne zúčastnil.

Vďaka tomuto svetovému oceneniu sa nám opäť raz podarilo spropagovať prácu našich odborníkov a posilniť dobré meno našej malej krajiny v odborných kruhoch.

Text, foto: doc. Ing. Peter Paulík, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF