Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Svetový vedecký kongres CLIMA 2022 sa konal od 22. mája do 25. mája. Aktuálny 14. ročník sa uskutočnil v Rotterdame, druhom najväčšom meste Holandska. Kongres CLIMA 22 spojil odborníkov, výskumníkov a ľudí z praxe, aby si vymenili poznatky a výstupy zo svojich dosiahnutých výsledkov.

Na splnenie globálnych klimatických cieľov a vykonávanie dohody EÚ Zelená dohoda sa v roku 2022 zmení regulačné prostredie týkajúce sa prevádzky budov, dekarbonizácie a energetického prechodu v roku 2022. Zatiaľ čo stratégia renovácie sa zameriava na rekonštrukciu hlbokej energie až pre 35 miliónov budov do roku 2030, CLIMA 2022 sa zameriavala na 5 tém súvisiacich s touto masívnou transformáciou, ktorá je na obzore: energia, obšírnosť, digitalizácia, zdravie & pohodlie a štúdium & vzdelávanie.

   

Prednášatelia boli rozdelení do paralelných sekcií, pričom celkový počet prednáškových miestností bol až 10. Celkovo počas kongresu odznelo vyše 280 príspevkov od vedeckých a odborných skupín autorov. Vystavené boli aj posterové prezentácie a tí, ktorí sa nemohli zúčastniť, mali možnosť pripojenia sa na diaľku prostredníctvom online prenosu.

Množstvo nových riešení, výskumov a poznatkov odprednášalo veľký počet odborníkov z rôznych krajín, napríklad z Holandska, Dánska, Belgicka, Fínska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Talianska, Slovinska, Českej republiky, Nórska, Japonska, Čína, Turecka, Francúzska, Spojených štátov amerických a iných krajín sveta a v neposlednom rade aj zo Slovenska, zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V zastúpení pána prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., doc. Ing. Michala Krajčíka, PhD. šiestich doktorandovKatedry technických zariadení budov boli aj zo strany Slovenskej technickej univerzity odprezentované naše dosiahnuté výsledky.

Svetový vedecký kongres CLIMA 2022

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. a doktorandi Ing. Anna Predajnianska, Ing. Eva Švarcová, Ing. Barbora Junasová, Ing. Martin Sokol a Ing. Pavol Štefanič z Katedry technických zariadení budov SvF STU

REHVA Student Competition 2022

V pondelok 23. mája v Rotterdame študenti študentskej súťaže REHVA predstavili svoje bakalárske a diplomové práce porote. Predmetom práce každého zúčastneného študenta boli témy na technické systémy, ako napríklad vykurovanie/vetranie/klimatizácia/chladenie, vnútorná kvalita životného prostredia, energetická bilancia, energetická účinnosť a udržateľnosť.

Náš doktorand prvého ročníka Ing. Martin Sokol sa zúčastnil so svojou diplomovou prácou na tému Návrh kanalizačných systémov vo vysokej budove a reprezentoval Slovenskú technickú univerzitu. Víťazom študentskej súťaže sa stal Íñigo Martín Melero s témou „Numerické modelovanie ultrazvukového procesu odparenia vstupného vzduchu kondenzátora pre chladiaci systém kompresie pary“.

Katedra technických zariadení budov na Stavebnej fakulte nám umožnila byť súčasťou tohto svetového kongresu, ktorý nás spojil s odborníkmi. Vypočuli sme si množstvo zaujímavých prezentácií, ktoré boli zamerané na súčasný výskum a problematiku. Nasledujúci kongres CLIMA je naplánovaný opäť o 3 roky, pričom miesto konania bude stanovené na iné miesto hosťujúcej krajiny.

Text, foto: Ing. Eva Švarcová, doktorandka, Katedra technických zariadení budov SvF STU