Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pravidelne organizované exkurzie na zaujímavé stavby majú na Katedre technológie stavieb SvF STU dlhoročnú tradíciu. Povinný predmet „Exkurzia“, v rámci ktorého sa podujatia organizujú, je súčasťou študijného plánu v bakalárskom aj inžinierskom stupni. Kým v bakalárskom modeli ide o exkurzie po rôznych stavbách v Bratislave v rozličných štádiách rozostavanosti, na inžinierskom stupni sa organizujú aj „výjazdové exkurzie“ - študijné cesty.

 S nárastom počtu študentov sa rozširoval aj počet skupín, v rámci ktorých sa exkurzie uskutočňovali. Časom sa tento počet ustálil na troch skupinách, z ktorých dve navštevovali rozličné slovenské stavby a výrobné závody alebo tiež stavby v susedných krajinách, najmä v Česku, Rakúsku a Maďarsku (v minulom desaťročí sa exkurzie organizovali dokonca až do Talianska). Tretia skupina absolvovala exkurziu s podobným zameraním ako v bakalárskom modeli, tzn. na bratislavských novostavbách. V súčasnosti sa exkurzie konajú v dvoch skupinách.

”bodka ”Bodka ”Bodka 

O naše odborné podujatia majú záujem aj študenti iných študijných programov, ktorým ponúkame voľné miesta v rámci kapacitných možností. Na vlastné oči tak mohli vidieť a zažiť aj také výnimočné akcie, akou bola výstavba novej hlavnej železničnej stanice vo Viedni či „kontroverznú“ stavbu Paláca Národní v historickom centre Prahy s unikátnym systémom záchrany barokových klenieb.

V tradičnom termíne, na začiatku októbra, sme výjazdovú štvordňovú exkurziu do Rakúska a Česka absolvovali aj v tomto akademickom roku. Program bol opäť nabitý zaujímavosťami: po rannej zastávke na stavbe komplexu Urban Residence v Bratislave sme po prejazde krajinársky atraktívnym rakúskym údolím Dunaja  Wachau, začleneným medzi lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, absolvovali prehliadku výrobného závodu firmy Doka v Amstettene. Študenti mali možnosť vidieť, ako sa vyrábajú a používajú prvky systémových debnení, ktoré toľkokrát navrhovali a kreslili.

”Bodka ”Bodka ”Bodka

 

Na ďalší deň sme absolvovali prehliadku hradu Český Krumlov, vrátane autenticky zachovaného barokového divadla a jeho pôvodného technického zariadenia, ktoré vzbudzuje obdiv ešte aj dnes. Po tejto pamiatke, zapísanej v zozname UNESCO, nás svojím nezameniteľným a podmanivým spôsobom sprevádzal hradný kastelán PhDr. Pavel Slavko, ktorý nám ukázal aj gotický a barokový krov hradu. Našou ďalšou zastávkou bol bývalý cisterciánsky kláštor v Zlatej Korune, ktorý patrí k jedným z najcennejších komplexov gotickej architektúry v strednej Európe. Na tejto stavbe si mimochodom študenti mohli otestovať aj svoje teoretické znalosti z oblasti stability historických stavebných konštrukcií, ktoré tu boli opravované ešte v 19. storočí.

Tretí deň exkurzie sme strávili v stovežatej Prahe, kde študenti „zažili“ novostavby administratívnych objektov (budova na Rohanskom nábreží) i bytových domov (Port Karolína). V rámci pamiatkárskej časti programu sme navštívili jedinečnú stavbu - obnovu vyše 150-ročného Negrelliho viaduktu, druhého najstaršieho mosta v Prahe a neskôr tiež betónový Libeňský most z roku 1928, v súčasnosti neslávne známy v dôsledku výraznej materiálovej degradácie medzivojnového železobetónu. Večer už tradične patril prehliadke starej Prahy – Starého mesta, Malej strany a Hradčan s pamiatkárskym podtextom a odborným slovom doc. Ota Makýša.

 ”Bodka ”Bodka ”Bodka 

Brniansky Areál Slatina nás privítal v posledný deň exkurzie. Študentov oboznámil najmä s technológiami dokončovacích procesov a pre radosť dvoch účastníčok zo študijného programu TZB sme navštívili aj plynovú kotolňu a súvisiace zariadenia, ktoré nakoniec zaujali aj našich technológov. V poobedňajších hodinách sme absolvovali exkurziu v historickom brnianskom podzemí a jedinečnú návštevu hotela Avion. Ide o funkcionalistickú stavbu v centre mesta, ktorá v súčasnosti prechádza dôslednou pamiatkovou obnovou. Záverečná spoločná fotografia na streche hotela s mestskými vežami za chrbtom, na ktorej nemohla chýbať ani oranžová vlajka SvF, bola symbolickou bodkou za týmto veľmi vydareným podujatím. Alebo dvojbodkou pred tým ďalším? Dovidenia nabudúce!

Organizátori exkurzie touto cestou ďakujú za spoluprácu p. Terézii Turániovej (DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.), Mgr. Markéte Purnochovej (Metrostav a.s. Praha), Ing. arch. Jiřímu Janouškovi (Areal Slatina, a.s.), PhDr. Pavlovi Slavkovi (kastelánovi hradu Český Krumlov), Ing. arch. Ondřejovi Šefců (riaditeľovi pražskej pobočky Národního památkového ústavu ČR), Mgr. Zdeňkovi Váchovi (riaditeľovi brnianskej pobočky Národního památkového ústavu ČR) a spoločnosti MIRRO, s.r.o.

 

Ing. Andrej Bisták, Ing. Barbora Belániová, doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Katedra technológie stavieb SvF STU