Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Dovoľujeme si vás pozvať na  prezentačné podujatie Týždňa vedy a techniky 2013,

ktoré sa bude konať 

v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava:

 

Veda netradične – interaktívne vedecké prezentácie 
(prezentácie výsledkov výskumu a vývoja vybraných inštitúcií),

13. 11. 2013 (streda) od 9:00 do 17:00 hod.

Podujatie je určené  pre školské skupiny a pre verejnosť.


Pozvánka

 

Viac informácií o podujatí sa dozviete na linke:

http://www.tyzdenvedy.sk/hlavne-podujatia/vystavy.html?page_id=6343

 

Vstup je voľný.

 


Centrum vedecko-technických informácií SR

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava

02/69 253 129

https://www.vedatechnika.sk

www.cvtisr.sk