Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF s nasledovnými požiadavkami:

Požiadavky:

  • PhD. alebo odovzdaná dizertačná práca v oblasti aplikovanej matematiky,
  • pulikačná činnosť vrátane časopisov v databázach WOS a SCOPUS,
  • aktívne ovládanie matematických softvérov,
  • aktívna znalosť angličtiny.

Termín nástupu : 1.9.2010

a 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Požiadavky:

  • absolvent VŠ štúdia so zameraním na deskriptívnu geometriu a matematiku,
  • hodnosť PhD.,
  • aktívne ovládanie AutoCadu,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.9.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.