Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie „funkcie vedúceho katedry vodného hospodárstva krajiny".

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie  3. stupňa alebo vedecko - pedagogický titul profesor, docent v odbore vodné stavby, vodné hospodárstvo, krajinné inžinierstvo, hydrológia a vodné hospodárstvo alebo v príbuznom odbore,
  • 10 rokov praxe v odbore, z toho 5 rokov čiastočná pedagogická prax,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Ďalšie požiadavky:

  • zoznam vedeckých a odborných prác,
  • spracovaná koncepcia rozvoja katedry.

Termín nástupu: dohodou

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.