Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Takmer 450 študentov stredných škôl z celého Slovenska sa zúčastnilo novembrového projektu MiniErasmus, ktorého dve najdôležitejšie stretnutia – úvodné a záverečné - sa konali vo veľkej aule našej fakulty. Možno konštatovať, že vďaka nadštandardnej spolupráci vedenia SvF STU a o.z. Future Generation Europe, bola naša fakulta počas štyroch dní v centre diania. 

www.futuregenerationeurope.eu

    

 

Slová vďaky za preukázanú ústretovosť je dôležité adresovať tiež všetkým pedagógom, ktorí v rozsahu troch dní „otvorili“ dvere tým študentom, ktorí si s plnou vážnosťou chceli vypočuť ich aktuálne prednášky, nakoľko už teraz majú bytostný záujem študovať na našej fakulte. V tomto roku ich bolo až 26.

   

O tom, že MiniErasmus nie je iba formálne štvordňové stretnutie stredoškolákov, svedčia aj vyjadrenia našich študentov/tútorov:

Bc. Jakub

„Myslím si, že nepoznám lepší spôsob, ako si účasťou na tomto programe - urobiť predstavu o svojej budúcnosti... Každý jeden tu zažije kúsok iného sveta, uvidí zblízka o čom je život študenta na škole, ale aj mimo nej ;). Má príležitosť stretnúť takých absolventov univerzít, ktorí sú úspešní vo svojej profesii, ale zároveň spoznať skutočnosť, že tento úspech dosiahli iba tí, ktorí vynaložili pri štúdiu väčšie úsilie a niekedy aj drinu...“ 

Helena

„Tento program je naozaj veľmi dobrou možnosťou pre stredoškolákov ako sa bližšie zoznámiť s vysokou školou a s tým, čo ich na nej čaká... Bolo veľmi sugestívne zamyslieť sa nad tým, koľko rokov prešlo od ukončenia našej strednej školy, zároveň bolo nevšedné a zaujímavé podeliť sa o skúsenosti s tými, ktorých všetko ešte len čaká a čím sme si už my - prešli. Na druhej strane bolo pre nás vysokoškolákov zaujímavé si uvedomiť, čo sa nám podarilo dosiahnuť za roky štúdia na fakulte.“

Bc. Ondrej

„Podujatie MiniErasmus vytvára pre mladých študentov predstavu o reálnom fungovaní univerzity. Bol by som nesmierne rád, ak by som sa podobného projektu mohol zúčastniť ja - ako stredoškolák, ale vtedy sme takúto príležitosť nedostali. Napriek tomu si myslím, že so svojím výberom našej stavebnej fakulty som spokojný. Ako stredoškolákovi sa mi podarilo nazrieť do školy počas Dňa otvorených dverí, avšak len veľmi málo...Verím, že MiniErasmus dá študentom pohľad, ktorý nemajú šancu získať žiadnym iným spôsobom.“ 

Miriam

„S mojimi, ale i ostatnými žiakmi zo stredných škôl som strávila takmer 40 hodín, vrátane prednášok a voľného času. Žiakom sme spolu s ostatnými tútormi z vysokých škôl predstavili štúdium na Stavebnej fakulte STU, čím sme im určitým spôsobom pomohli pri budúcom rozhodovaní – kam na vysokú školu? Za mňa, osobne, mi tútorstvo dalo veľa skúseností, príležitostí a kontaktov, rovnako dúfam, že aj stredoškolákom.“ 

Bc. René

„Myslím, že MiniErasmus bol tento rok zorganizovaný lepšie, ako minulý rok. Aj tým, že vznikli dva programy a aj prístup niektorých učiteľov sa mi zdal lepší, ústretovejší ako po iné roky. Možno by sa to dalo ešte zlepšiť, ak by učitelia kvôli stredoškolákom zvolili trošku iný typ prednášky... Nemyslím si však, že majú hneď kvôli nim spraviť špeciálnu prednášku, ale bezpochyby si vedia pripraviť takú, ktorá zaujme nielen študentov stredných škôl, ale aj vysokoškolákov.
Celkovo si však myslím, že projekt má význam a videl som, že niektorých stredoškolákov program presvedčil, aby išli k nám študovať! Do budúceho roka by možno nebolo zlé, zobrať tých žiakov aj k nám do labákov a ukázať im nejakú skúšku pevnosti betónu...“

Klára

„Čo sa týka môjho názoru... mladí majú neuveriteľne veľa možností, ale smutné je, že veľa z nich si to neuvedomuje a nevie ich využívať. Skvelým príkladom je tento MiniErasmus. Kamarátom som sa o projekte niekoľkokrát zmienila, ale ani jeden z nich sa neprihlásil. Netušia, o čo prišli. Síce som spávala 4 -5 hodín denne, ale tie zážitky, príležitosti, rozhovory, spomienky... neľutujem! Projektu som venovala približne 32 hodín.“

    

  

Text, foto: Mgr. Valéria Kocianová