Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výzvy s názvom "Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji" v rámci opatrení 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania operačného programu Vzdelávanie neboli zrušené. Bol zmenený iba dátum vyhlásenia výzvy a dátum uzávierky prijímania žiadosti o NFP. Termíny sú od 18.6.2009 do 24.8.2009. Všetky informácie nájdete na http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-1-2-01-soro/