Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Rozvrh hodín na zimný semester 2018/2019 

Rozvrhy hodín sa môžu ešte priebežne upraviť a niektoré zobrazené krúžky sa nemusia otvárať vzhľadom na konečné počty študentov. Pre správne zobrazenie rozvrhu si po výbere rozvrhu stlačte funkčný kláves "F5" (obnovenie stránky - Refresh). Záväzné termíny rozvrhov budú zobrazené vo Vašich priradených rozvrhoch v AIS. 


 

TV4_výberová_TV 

Jazyky:    AJ-spolu   NJ-spolu    Language_CE_CExA    SJ_pre_ERASMUS+    Jazyky PhD štúdia

 

Bakalárske štúdium

Ročníky spolu:

B-CE;B-CExA     B-KKP   B-MPM    B-STOP    B-VSH


1. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS   

2. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS

3. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS 

4. ročník

B-PSA 


 

Inžinierske štúdium

Ročníky spolu:

I-CE;I-CExA   I-KKP   I-MPM   I-VSH


1. ročník

I-AKP   I-GAK   I-NKS    I-PSA   I-TS   I-TZB   

2. ročník

I-AKP   I-GAK   I-NKS-BIK_DOS   I-PSA   I-TS   I-TZB