Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Rozvrh hodín na letný semester 2018/2019 

Zverejnené rozvrhy hodín majú informatívny charakter.

Rozvrhy hodín sa ešte priebežne upravujú, preto je zmena rozvrhov vyhradená!

Niektoré zobrazené krúžky sa nemusia otvárať vzhľadom na konečné počty študentov.

Pre správne zobrazenie rozvrhu a zmien v rozvrhu, si po výbere rozvrhu vždy stlačte funkčný kláves "F5" (obnovenie stránky - Refresh).

Záväzné termíny rozvrhov sa budú zobrazovať vo Vašich priradených rozvrhoch v AIS. 


Spoločné predmety

(TV je v príprave.)

Telesná výchova:      TV3-športy          TV2_výberová_TV      

Jazyky:    AJ + NJ spolu    


Bakalárske štúdium

Rozvrhy programov spolu (1. až 3. ročník):

B-CE;B-CExA     B-KKP   B-MPM    B-VSVH


1. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS   

2. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-TMS

3. ročník

B-GAK   B-IKD   B-PSA   B-STOP   B-TMS 

4. ročník

B-PSA 


 

Inžinierske štúdium

Rozvrhy programov spolu (1. až 2. ročník):

I-CE;I-CExA   I-KKP   I-MPM 


1. ročník

I-AKP   I-GAK   I-NKS    I-PSA   I-TS   I-TZB   I-VSVH  

2. ročník

I-AKP   I-GAK   I-NKS-BIK_DOS   I-PSA   I-TS   I-TZB   I-VSVH