Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Seminár organizovaný dňa 18. janurára 2018 v spolupráci Slovenskej komory stavebných inžinierov, Katedry dopravných stavieb, Slovenského zväzu stavebných inžinierov a Slovenskej parkovacej asociácie, ktorého cieľom je oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov a ostatných záujemcov pôsobiacich v oblasti Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie s najnovšími poznatkami a trendami pri využití elektromobility a jej dopadmi na územno- a dopravno-plánovaciu prax.

Výzva k riešeniu otázky „E-Mobilita a doprava

Pozvánka s programom TU

Príspevky:

Ing. Tibor Schlosser, CSc. Smart technológie pre dopravu

Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. Použitie E-vozidiel vs udržatelnost dopravy

Dr. Ing. Milan Skýva Elektromobilita a parkovanie

Ing. Anna Kollárová Požiadavky na E-bike infraštruktúru