Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Evidencia publikačnej činnosti katedry TU


Zoznam publikácií za rok 2017

 • BACHRATÁ, Michaela - BAČOVÁ, Katarína - CÁPAYOVÁ, Silvia. Rekonštrukcia vozoviek miestnych komunikácií v Bratislave. In Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek : zborník prednášok z konferencie. Podbanské, SR, 5. - 7. 4. 2017. 1. vyd. Košice : Etela Bačenková - Dom techniky, 2017, S. 60-65. ISBN 978-80-232-0333-2.
 • CÁPAYOVÁ, Silvia - GSCHWENDT, Ivan. Asfaltové zmesi na stavbu vozoviek šetriace životné prostedie, I. časť. In Inžinierske stavby. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 5-7. ISSN 1335-0846.
 • CÁPAYOVÁ, Silvia - GSCHWENDT, Ivan. Asfaltové zmesi na stavbu vozoviek šetriace životné prostredie, II. časť. In Inžinierske stavby. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 50-53. ISSN 1335-0846.
 • KOZÁK, Petr - BALCIERÁKOVÁ, Monika. Low-Noise Wearing Courses in Urban Areas of Pardubice City. In International Journal of Advanced Information Science and Technology [elektronický zdroj]. Vol. 6, no. 3 (2017), online, s. 9-14. ISSN 2319-2682.

Zoznam publikácií za rok 2016

 • BAČOVÁ, Katarína. Odvodnenie miestnych komunikácií. In Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : zborník z XXI. seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, SR, 14. - 16. 11. 2016. 1. vyd. Bratislava : Kongres STUDIO, 2016, S. 131-137. ISBN 978-80-89565-27-6.
 • BAČOVÁ, Katarína. Využitie drveného stavebného odpadu do podkladových vrstiev. In Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2016 [sborník z konference, Brno, ČR, 22. 11. 2016]. 1. vyd. Praha : Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, S. 38-44. ISBN 978-80-903925-8-8.
 • BAČOVÁ, Katarína. Nestmelené a stmelené podkladové vrstvy konštrukcií vozoviek. In Magazín stroje a mechanizácia. Roč. 11, č. 1 (2016), s. 30-32. ISSN 2453-7500.
 • BAČOVÁ, Katarína. Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie. In Magazín stroje a mechanizácia. Roč. 11, č. 6 (2016), s. 28-29. ISSN 2453-7500.
 • BAČOVÁ, Katarína. Kvalita vozoviek miestnych komunikácií z pohľadu upokojovania dopravy. In XVII. Dopravně - inženýrské dny. Zklidnění dopravy ve městech a obcích [elektronický zdroj] : mezinárodní seminář. Mikulov, ČR, 25. - 26. 5. 2016. 1. vyd. Brno : Česká silniční společnost, 2016, CD-ROM, s. 144-148. ISBN 978-80-260-9662-7.
 • BACHRATÁ, Michaela - JEVÍNOVÁ, Alexandra - CÁPAYOVÁ, Silvia. Comparison of the Effects of Various Additives on the Asphalt Binder Properties. In TRINfra 2016. Trendy a inovace v dopravním stavitelství [elektronický zdroj] : sborník studentské vědecké konference. Praha, ČR, 20. 6. 2016 = Trends and Innovations in Transport Infrastructure, proceedings of the International Students’ Scientific Conference. 1. vyd. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016, USB kľúč, s. 140-146. ISBN 978-80-01-05973-9.
 • BACHRATÁ, Michaela. Použitie nízkoteplotných asfaltových zmesí. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 26th Annual PhD Student Conference on Architecture and Construction Engineering, Building Materials, Structural Engineering, Water and Environmental Engineering, Transportation Engineering, Surveying, Geodesy, and Applied Mathematics. 26. October 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016, CD-ROM, s. 312-316. ISBN 978-80-227-4645-8.
 • BALCIERÁKOVÁ, Monika. Teórie merania hluku. In Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : zborník z XXI. seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, SR, 14. - 16. 11. 2016. 1. vyd. Bratislava : Kongres STUDIO, 2016, S. 138-142. ISBN 978-80-89565-27-6.
 • CÁPAYOVÁ, Silvia - GSCHWENDT, Ivan - ZUZULOVÁ, Andrea. Asphalt mixes properties and pavement structure mechanics. In Procedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress 2016 [elektronický zdroj] : Prague, Czech Republic, 1st - 3rd June 2016. 1st ed. Prague : Czech Technical University in Prague, 2016, CD-ROM, [10] s. ISBN 978-80-01-05962-3.
 • CÁPAYOVÁ, Silvia - ZUZULOVÁ, Andrea - SCHLOSSER, Tibor. Road Construction Materials from the Perspective of Energy Savings. In SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 4. Energy and Clean Technologies : conference proceedings. Albena, Bulgaria, 30 June - 6 July 2016. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2016, S. 127-132. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-64-3. V databáze: WOS.
 • CÁPAYOVÁ, Silvia- JEVÍNOVÁ, Alexandra. Vlastnosti asfaltových spojív modifikovaných rôznymi prísadami. In Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : zborník z XXI. seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, SR, 14. - 16. 11. 2016. 1. vyd. Bratislava : Kongres STUDIO, 2016, S. 156-163. ISBN 978-80-89565-27-6.
 • GSCHWENDT, Ivan - ZUZULOVÁ, Andrea. Vplyv zmien klimatických podmienok na dimenzie vozoviek. In Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : zborník z XXI. seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, SR, 14. - 16. 11. 2016. 1. vyd. Bratislava : Kongres STUDIO, 2016, S. 124-130. ISBN 978-80-89565-27-6.
 • HODÁKOVÁ, Dominika - ZUZULOVÁ, Andrea. Cement Concrete Pavements of Road Tunnels. In TRINfra 2016. Trendy a inovace v dopravním stavitelství [elektronický zdroj] : sborník studentské vědecké konference. Praha, ČR, 20. 6. 2016 = Trends and Innovations in Transport Infrastructure, proceedings of the International Students’ Scientific Conference. 1. vyd. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016, USB kľúč, s. 57-64. ISBN 978-80-01-05973-9.
 • ORTHOVÁ, Monika- SCHLOSSER, Tibor. Experiences from Project of Carrying Public Transport System in Bratislava. In TRINfra 2016. Trendy a inovace v dopravním stavitelství [elektronický zdroj] : sborník studentské vědecké konference. Praha, ČR, 20. 6. 2016 = Trends and Innovations in Transport Infrastructure, proceedings of the International Students’ Scientific Conference. 1. vyd. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016, USB kľúč, s. 29-36. ISBN 978-80-01-05973-9.
 • SCHLOSSER, Tibor - SCHLOSSER, Peter. New Tramway Infrastructure in Bratislava - How Can Influence the Well Prepared Traffic Engineering Analysis and Planning Tools the Decision Making. In Procedia Engineering [elektronický zdroj] : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. Praha, ČR, 13. - 17. 6. 2016. Vol. 161, (2016), online, s. 247-252. ISSN 1877-7058. V databáze: SCOPUS ; WOS ; DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.545.
 • SCHLOSSER, Tibor - SCHLOSSER, Peter. Poznatky z prípravy PPP projektu "Obchvat Bratislavy". In Pozemní komunikace 2016 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Praha, ČR, 21. 6. 2016. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016, CD ROM, [14] s. ISBN 978-80-01-05964-7.
 • SCHLOSSER, Tibor - ZUZULOVÁ, Andrea - CÁPAYOVÁ, Silvia - SCHLOSSER, Peter. New Public Transport Tramway Line in Bratislava - Way of Improving the Environmental Conditions. In SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 4. Energy and Clean Technologies : conference proceedings. Albena, Bulgaria, 30 June - 6 July 2016. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2016, S. 475-482. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-64-3. V databáze: WOS.
 • ZUZULOVÁ, Andrea - CÁPAYOVÁ, Silvia - SCHLOSSER, Tibor. Environmental trend of transport in Slovakia. In SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 4. Energy and Clean Technologies : conference proceedings. Albena, Bulgaria, 30 June - 6 July 2016. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2016, S. 353-358. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-64-3. V databáze: WOS.
 • SCHLOSSER, Tibor. Vplyv ÚPD a DID na rozvoj cestnej siete v extraviláne. In Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : zborník z XXI. seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, SR, 14. - 16. 11. 2016. 1. vyd. Bratislava : Kongres STUDIO, 2016, S. 74-82. ISBN 978-80-89565-27-6.
 • SCHLOSSER, Tibor. Modernization of Tramway Lines in Bratislava. In Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2016 : Közlekedéstervezes és irányítás a 21. században. Győr, Magyarország, 24. - 25. 3. 2016. 1. vyd. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2016, S. 11-18. ISBN 978-615-5298-82-0.
 • SCHLOSSER, Tibor. Alternatívne druhy dopráv v ÚGD Bratislavy - ich miesto a rozsah v dopravno-inžinierskej a územno-plánovacej dokumentácii. In XVII. Dopravně - inženýrské dny. Zklidnění dopravy ve městech a obcích [elektronický zdroj] : mezinárodní seminář. Mikulov, ČR, 25. - 26. 5. 2016. 1. vyd. Brno : Česká silniční společnost, 2016, CD-ROM, s. 100-107. ISBN 978-80-260-9662-7.
 • ZUZULOVÁ, Andrea - GSCHWENDT, Ivan - CÁPAYOVÁ, Silvia. Degradácia cementobetónových krytov vozoviek na pohybových plochách letiska. In Letiskové vozovky 2016 [elektronický zdroj] : zborník z 3. ročníka medzinárodnej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 16. - 17. 5. 2016 = Airport Pavements 2016, proceedings of the 3rd International Conference. 1. vyd. Bratislava : Kongres STUDIO, 2016, CD-ROM, s. 52-57. ISBN 978-80-89565-25-2.
 • ZUZULOVÁ, Andrea - MÚDRY, Peter. Vozovky z dlažby s LED osvetlením v intraviláne miest. In Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : zborník z XXI. seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, SR, 14. - 16. 11. 2016. 1. vyd. Bratislava : Kongres STUDIO, 2016, S. 116-123. ISBN 978-80-89565-27-6.