Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

IP 2015_Uvod

Katedra dopravných stavieb v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou ZSVTS - Odborná sekcia Cestné staviteľstvo, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a organizátorom Kongres STUDIO, spol. s r. o. Vás srdečne pozývajú na jubilejný XX. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou.

Zameranie tohtoročného seminára Ivana Poliačka je vyjadrené názvom „Trvalo udržateľný rozvoj cestného staviteľstva“. Vývoj cestnej dopravy nadobudol také rozmery, že spoločnosť musí riešiť trvalo udržateľný rozvoj cestného staviteľstva, ktorý berie do úvahy aj kvalitu životného prostredia a životný priestor pre ďalšie generácie. Veľmi vážny je problém energetickej náročnosti a produkcie emisií skleníkových plynov pri výrobe cestných stavebných materiálov a pri rôznych technológiách stavieb. Cieľom seminára je prezentácia najnovších poznatkov o ochrane životného prostredia pri stavbe cestných komunikácií, o riešeniach v oblasti zlepšovania vlastností stavebných zmesí (nestmelených materiálov, zmesí stmelených hydraulickým a asfaltovým spojivom), o aplikácii geosyntetity. Cieľom je aj prediskutovať technologické postupy pri stavbe cestného telesa a stavbe asfaltových  a CB vozoviek a to najmä s opätovným použitím materiálov. V urbanizovanom priestore je rad spevnených plôch, na ktorých je rôzne dopravné zaťaženie a tým aj viacero riešení.

Seminár je určený investorom a správcom cestných komunikácií, cestným inžinierom v projekcii a zo stavieb, ako aj odborníkom z výskumu, vývoja a vysokých škôl.


Pozvánka s programom TU

Záväzná priháška na tlač  alebo on-line


Srdečne Vás pozývame na toto každoročné podujatie organizované Katedrou dopravných stavieb!