Prejsť na obsah
Katedra fyziky
Katedra zabezpečuje výučbu fyziky na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni.
 
Vo vedeckovýskumnej oblasti sa katedra zameriava na skúmanie tepelno-technických vlastností pórovitých látok v závislosti od rôznych parametrov a vyšetrovanie transportu tepla a vlhkosti v pórovitých látkach, vyšetrovanie tepelných strát teplovodov a iných stavebných konštrukcií. 

Informácia pre študentov: 

Študijné materály, podmmienky na udelenie skúšky a zápočtu a laboratórne cvičenia nájdete tu.