Prejsť na obsah
Katedra fyziky
 1. Kalina, Martin - Kleja, Peter: Úvahy o regresnej priamke. In: Forum Statisticum Slovacum, ročík 2, číslo 3, strany 111-115
 2. Baník, Ivan: On the Physical Processes in Non-Crystalline Semiconductors. In: Proceedings of 15th Conference of Slovak and Czech Physicists, Pages 45-46, Slovak Physical Society, Košice 2006
 3. Chovancová, Marcela: Some Motivation Experiments in Physics Study. In: Proceedings of 15th Conference of Slovak and Czech Physicists, pages 115-117, Slovak Physical Society, Košice 2006
 4. Baník, Ivan: Barrier Model and New of View on the Structure of the Chalcogenide Glasses. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2006", Pages 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 5. Baník, Ivan: Mechanics in Non Traditional Way - Simple Physical Experiments. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2006", pages 7-12, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 6. Chovancová, Marcela: Women in Science. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2006", Pages 42-44, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 7. Lukovičová, Jozefa - Matiašovský, Peter: Application of Inverse Method to the Determination of Heat Transfer Coefficient for Porous Material II. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2006", Pages 88-92, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 8. Palacková, Alena: Thermal Properties of Bonded Ferrite Powders. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2006", Pages 191-193, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 9. Veselský, Juraj - Koronthályová, Oľga: The Experimental Determination of the Dynamic Moisture Response of Calcium Silicate. In: Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2006", Pages 274-275, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 10. Janetka, Igor: Measuring Inductive Time Constant of an LR Circuit by the Coachlab Inteface. In: Proceedings of International "Workshop Physical and Material Engineering 2006", Pages 287-290, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 11. Janetka, Igor: Measuring Time Constant on an RC Circuit by the Coachlab Inteface. In: Proceedings of International "Workshop Physical and Material Engineering 2006", Pages 283-286, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 12. Baník, Ivan: Measuring Thermophysical Properties of Materials by the Accumulation - Core Method. In: Proceedings of Seminar "Thermophysics 2006", Pages 103-109, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 13. Veselský, Juraj: Investigation of Thermal Properties of Soil by Impulse Method. In: Proceedings of Seminar "Thermophysics 2006", Pages 115-123, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 14. Palacková, Alena: Thermal Behaviour of Polymer Magnetite Composites. In: Proceedings of Seminar "Thermophysics 2006", Pages 124-126, Slovak University of Technology, Bratislava 2006
 15. Baník, Ivan: Laserovská Dopplerovská anemometria netradične. In: Sborník příspěvků z medzinárodní konference "Trendy technického vzdělávaní 2006", Pages 357-360, Votobia, Praha 2006
 16. Baník, Ivan: Luminiscence in non-crystalline semiconductors and their dependence on the photon energy of incident light. In: Sborník příspěvků z medzinárodní konference "Trendy technického vzdělávaní 2006", Pages 361-368, Votobia, Praha 2006
 17. Baník, Ivan: Domáce fyzikálne experimenty. In: Sborník příspěvků z medzinárodní konference "Trendy technického vzdělávaní 2006", Pages 369-370, Votobia, Praha 2006
 18. Baník, Ivan - Chovancová, Marcela: Trochu optiky na domácej pôde. In: Sborník příspěvků z konference "Veletrh nápadů učitelů fyziky X", strany 55-58, Prometheus, Praha 2006
 19. Machovič, Ľubomír - Baník, Ivan: Motivačné pokusy z mechaniky. In: Sborník příspěvků z konference "Veletrh nápadů učitelů fyziky X", strany 59-63, Prometheus, Praha 2006
 20. Chovancová, Marcela: Niekoĺko zaujímavostí na spestrenie hodiny fyziky. Sborník příspěvků z konference "Veletrh nápadů učitelů fyziky X", strany 64-65, Prometheus, Praha 2006
 21. Baník, Ivan: Optické experimenty s data-projektorom. In: Sborník příspěvků z konference "Veletrh nápadů učitelů fyziky XI", strany 49-54, Univerzita Palackého, Olomouc 2006
 22. Baník, Ivan: Dva pokusy s CD-mriežkou. In: Sborník příspěvků z konference "Veletrh nápadů učitelů fyziky XI", strany 55-57, Univerzita Palackého, Olomouc 2006
 23. Baník, Ivan: Fyzikálne pokusy pre domáce objavovanie. In: Zborník z konferencie "Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku" strany 37-80, Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 24. Holúbek, Matúš: The Moisture Transport Simulation Depending on the Boundary Conditions Through the Wall. In: Zborník z konferencie "Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku", strany 201-203, Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 25. Janetka, Igor: On Transmission Coefficient for a Biased Delta-barrier Embedded in a Crystalline Lattice. In: Zborník z konferencie "Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku", strany 166-172, Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 26. Kleja, Peter: Netradičný model spracovania experimentálnych dát. In: Zborník z vedeckej konferencie "Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku", strany 173-177, Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 27. Lukovičová, Jozefa: Application of Inverse Method to the Determination of Heat-Transfer Coefficient I. In: Zborník z konferencie "Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku", strany 195-200, Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 28. Palacková, Alena: Pohľad na postavenie fyziky vo vyučovacom procese na vysokej škole. In: Zborník z konferencie "Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku", strany 163-165, Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 29. Veselský, Juraj: Application of Ultrasound for the Study of Thermal Conductivity. In: Zborník z vedeckej konferencie "Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku", strany 189-194, Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 30. Baník, Ivan: Prvé stretnutie s vektormi a tenzormi - 1. časť. In: Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 31. Baník, Ivan: Prvé stretnutie s vektormi a tenzormi - 2. časť. In: Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 32. Baník, Ivan - Zámečník, Jozef: Fyzika 1 - Mechanika hmotného bodu. Mechanika sústavy. In: Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 33. Baník, Ivan - Zámečník, Jozef: Fyzika 1 - Kmity, Gravitácia. In: Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 34. Baník, Ivan - Zámečník, Jozef: Fyzika 1 - Hydromechanika. In: Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 35. Zámečník, Jozef - Baník, Ivan: Fyzika - Aplikovaná optika. In: Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 36. Veselský, Juraj: Fyzika - Vybrané state. In: Slovenská technická univerzita, Bratislava 2006
 37. Veselský, Juraj: Fyzika - Termika. In: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2006
 38. Zámečník, Jozef - Veselský, Juraj: Fyzika - Návody na laboratórne práce. In: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2006