Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Vybrané state z fyziky
Študijný program:

Geodézia a kartografia

Technológia stavieb 

Fyzikálne princípy merania
Študijný program:

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Teória a technika prostredia budov

Prenos tepla a vlhkosti
Študijný program: Teória a konštrukcie pozemných stavieb