Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Milan MunkoIng. Milan Muňko


Čo sa vám najviac páči na vyučovaní GaK?

Zanietení študenti.

Čo vám najviac vadí na vyučovaní GaK?

Apatickí študenti.

Čo by ste zmenili na systéme/spôsobe výučby, keby to bolo možné?

Väčší posun smerom ku konzultačnému spôsobu výučby.

Ako pristupujete k evaluáciám predmetov študentami? Do akej miery sa nimi riadite, reagujete na ne?

Vždy reagujem poďakovaním a snažím sa objektívne pristúpiť k výtkam.

Mnoho študentov má pocit, že majú priveľa teoretických predmetov (najmä z vyššej geodézie), a primálo predmetov, ktoré by ich pripravovali na prax (terénne meranie, tvorba geometrických plánov a pod.). Aký je váš názor na tento problém?

Dostatočné praktické zručnosti je možné získať brigádovaním, nemá zmysel trénovať praktické zručnosti na univerzite.

Čo by ste chceli odkázať alebo poradiť študentom?

Nájsť si tému ktorá ich baví a venovať sa jej samostatne s pomocou konzultácií s pedagógom.

Prečo ste si pôvodne vybrali štúdium geodézie? Čo vás na geodézii najviac baví?

Náhodou, hory + matematika

Chcete ešte niečo dodať?

Najdôležitejší skill, aký môžu študenti dostať je naučiť sa samostatne kriticky myslieť a naučiť sa konštruktívne riešiť problémy, vyhľadávať podklady, naštudovať  ich a aplikovať v riešenej problematike.