Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Gravimetria - Kráľova hoľaIng. Zuzana Ďuríčková 


Čo sa vám najviac páči na vyučovaní GaK?

Páči sa mi, že môžem študentom ukázať to, čo mňa baví na fyzikálnej geodézii a ak vidím, že jej aj porozumejú, je to veľké zadosťučinenie.

Čo vám najviac vadí na vyučovaní GaK?

Mám pocit, že niektorí študenti si neuvedomujú, že sú na odbore GaK z vlastného rozhodnutia.

Čo by ste zmenili na systéme/spôsobe výučby, keby to bolo možné?

Lepšie ukázať súvislosti medzi jednotlivými predmetmi.

Ako pristupujete k evaluáciám predmetov študentami? Do akej miery sa nimi riadite, reagujete na ne?

Vždy ich čítam a relevantné pripomienky určite zohľadňujem v ďalšom semestri, pokiaľ je to možné. Napríklad sa snažím hovoriť pomalšie :) A pozitívne komentáre samozrejme veľmi potešia a povzbudia na ďalšie roky.

Mnoho študentov má pocit, že majú priveľa teoretických predmetov (najmä z vyššej geodézie), a primálo predmetov, ktoré by ich pripravovali na prax (terénne meranie, tvorba geometrických plánov a pod.). Aký je váš názor na tento problém?

Univerzita nemá študenta naučiť stláčať gombíky na stroji a klikať na počítači. Inžinier by mal porozumieť tomu, čo meria, prečo to tak meria a princípom, ako samotné prístroje fungujú.

Čo by ste chceli odkázať alebo poradiť študentom?

Aby si uvedomili, že si budujú svoju budúcnosť a že mimo univerzity už tie informácie nebudú zadarmo. A nech sa pýtajú, na to sme tam :)

Prečo ste si pôvodne vybrali štúdium geodézie? Čo vás na geodézii najviac baví?

Baví ma jej komplexnosť a veľmi široké pole pôsobnosti.

Chcete ešte niečo dodať?

Myslím, že máme veľa šikovných študentov a dúfam, že to tak aj ostane.