Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

KGZA vyhlad na SlavinIng. Jana Faixová Chalachanová, PhD.


Čo sa vám najviac páči na vyučovaní GaK?

Posúva ma dopredu a dáva stále nové výzvy.

Čo vám najviac vadí na vyučovaní GaK?

Vyučovanie vrátane celej prípravy zaberá veľmi veľa času.

Čo by ste zmenili na systéme/spôsobe výučby, keby to bolo možné?

viac predmetov na "zameraní" = viac profilácie

Ako pristupujete k evaluáciám predmetov študentami? Do akej miery sa nimi riadite, reagujete na ne?

Väčšinou reagujem a aj sa snažím ich následne zohľadniť vo výučbe - ak ide o konštruktívne komentáre.

Mnoho študentov má pocit, že majú priveľa teoretických predmetov (najmä z vyššej geodézie), a primálo predmetov, ktoré by ich pripravovali na prax (terénne meranie, tvorba geometrických plánov a pod.). Aký je váš názor na tento problém?

Teoretických predmetov je tak akurát, ale aj zvýšenie počtu praktických predmetov by mohlo byť prínosom.

Čo by ste chceli odkázať alebo poradiť študentom?

Odkázať to, aby sa nesnažili ísť vždy cestou najľahšieho odporu. Poradiť to, že s úprimnosťou a korektnosťou ďalej zájdu... myslím, že väčšina učiteľov je už alergická na tie pokusy o výhovorky + aby sa študenti toľko nepodceňovali a hľadali u seba svoj potenciál.

Prečo ste si pôvodne vybrali štúdium geodézie? Čo vás na geodézii najviac baví?

Pôvodne kvôli astronomickej geodézii, najviac ma baví, že geodézia je všade okolo nás, že v nej každý deň nájdem niečo nové, a že mi pomáha porozumieť fungovaniu vecí a javov.