Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:

E-mail: juraj.janak [at] stuba.sk
Tel.: 02/32 888 537

Predmety výučby:
Prednášky: Fyzikálna geodézia 1, Fyzikálna geodézia 2, Geodynamika, Geometria a relativita v geodézii, Gravimetria, Matematické modely v geodézii, Programovanie

Výskum:

  • Modelovanie tiažového poľa pomocou gravimetrických a gradientometrických dát
  • Sledovanie variácie hydrologických hmôt pomocou časových zmien tiažového poľa
  • Meranie, analýza a interpretácia absolútnych a relatívnych gravimetrických meraní
  • Určovanie gravitačných účinkov topografických hmôt

Projekty:

  • VEGA 1/0954/15:: Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme. (2015-2017)
  • VEGA 1/0750/18:: Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútne a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS. (2018-2020)
  • VEGA 1/0775/08: Spresňovanie modelov tiažového poľa Zeme pomocou gradiometrických meraní. (Refinement of the Earth gravity field models using gradiometric measurements). (2008-2010)
  • VEGA 1/1092/11: Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia s pozemnými gravimetrickými údajmi. (Use of the European satelite mission GOCE data and its effective combination with the surface gravity data). (2011-2013)