Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

2016

Drápela, T., Kováč, M., Lieskovský, T. Recorrido de Uaxactun y alrededores. In Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII. Temporada de Campo 2015. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies (CMS), Comenius University - Chronos, 2016, online, 476-519. ISBN 978-80-89027-45-3.

2015

Ďuračiová, R., Cibulka, D. Databázové systémy v GIS - návody na cvičenia.  Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN: 978-80-227-4502-4. pdf

Lieskovský, T., Chalachanová Faixová, J., Ďuračiová, R., Blažová, E., Karell, L. Archeologické predikčné modelovanie z pohľadu geoinformatiky. Metódy a princípy. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN: 978-80-227-4504-8. pdf

Lieskovský, T. Documentación fotogramétrica de los elementos escultóricos y arquitectónicos de Uaxactun. In: Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI: Temporada de Campo 2014. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies, Comenius University, 2015, s. 350-371. ISBN: 978-80-89027-43-9.

Lieskovský, T., Straka, J., Peschl, R., and Drápela, T.  Mapeo y recorrido de Uaxactun. In: Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI: Temporada de Campo 2014. Bratislava: Center for Mesoamerican Studies, Comenius University, 2015, s. 350-371. ISBN: 978-80-89027-43-9.

2013

Papčo, J. Monitorovanie deformácií zemskej kôry vo vysokohorskom prostredí: Edícia vedeckých prác, Zošit č. 123. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 138 s. ISBN: 978-80-227-4039-5.

2009

Husár, L. Čas,priestor a referenčné systémy - základné piliere geodézie: Edícia vedeckých prác, Zošit č.76. Bratislava: STU Scientific, 2009. 118 s. ISBN: 978-80-227-3129-4.