Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Ing. Blažej BUCHA, PhD. pondelok 13:00 - 15:00
Ing. Renata ĎURAČIOVÁ, PhD.

utorok

streda

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

Ing. Jana FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, PhD. streda 11:00 - 12:30
Ing. Róbert FENCÍK, PhD.
Ing. Ľubomíra GERHÁTOVÁ, PhD. utorok 8:00 - 10:00
Ing. Branislav HÁBEL, PhD. /observatórium - 0917 669 453/ štvrtok 11:00 - 13:00
prof. Ing. Ján HEFTY, PhD.  
doc. Ing. Ladislav HUSÁR, PhD.
doc. Ing. Juraj JANÁK, PhD.
Ing. Peter KORČÁK štvrtok

11:00 - 11:50

15:00 - 15:50

Ing. Tibor LIESKOVSKÝ, PhD. streda 11:00 - 13:00
Ing. Juraj PAPČO, PhD.
Ing. Alexandra RÁŠOVÁ, PhD. dohodou
Ing. Richard CZIKHARDT
Ing. Martin IMRIŠEK  /observatórium - 0917 669 453/ štvrtok 12:00 - 14:00
Ing. Martin LEŠKO

pondelok

utorok

štvrtok

11:00 - 13:00

11:00 - 12:00

12:00 - 14:00

Ing. Pavol LETKO
Ing. Daniela PIAČKOVÁ

pondelok

utorok

12:00 - 13:00

11:00 - 12:00 

Ing. Filip PRUŽINEC
Ing. Peter ŠPÁNIK  /observatórium - 0917 669 453/