Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

Ing. Blažej BUCHA, PhD. pondelok 13:00 - 15:00
Ing. Renata ĎURAČIOVÁ, PhD.

utorok

streda

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

Ing. Jana FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, PhD. streda 11:00 - 12:30
Ing. Róbert FENCÍK, PhD. utorok 13:00 - 15:00
Ing. Ľubomíra GERHÁTOVÁ, PhD. utorok 8:00 - 10:00
Ing. Branislav HÁBEL, PhD. /observatórium - 0917 669 453/ štvrtok 11:00 - 13:00
prof. Ing. Ján HEFTY, PhD. utorok 10:00 - 12:00
doc. Ing. Ladislav HUSÁR, PhD.

streda

štvrtok

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

doc. Ing. Juraj JANÁK, PhD. pondelok 13:00 - 15:00
Ing. Peter KORČÁK štvrtok

11:00 - 11:50

15:00 - 15:50

Ing. Tibor LIESKOVSKÝ, PhD. streda 11:00 - 13:00
Ing. Juraj PAPČO, PhD. piatok 9:00 - 11:00
Ing. Alexandra RÁŠOVÁ, PhD. dohodou
Ing. Richard CZIKHARDT

pondelok

utorok

11:00 - 12:00

17:00 - 18:00

Ing. Martin IMRIŠEK  /observatórium - 0917 669 453/ štvrtok 12:00 - 14:00
Ing. Martin LEŠKO

pondelok

utorok

štvrtok

11:00 - 13:00

11:00 - 12:00

12:00 - 14:00

Ing. Pavol LETKO štvrtok 9:00 - 11:00
Ing. Daniela PIAČKOVÁ

pondelok

utorok

12:00 - 13:00

11:00 - 12:00 

Ing. Filip PRUŽINEC streda 13:00 - 15:00
Ing. Peter ŠPÁNIK  /observatórium - 0917 669 453/ utorok 15:00 - 16:30