Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

  Ing. Blažej BUCHA, PhD. pondelok 13:00 - 15:00
  Ing. Richard CZIKHARDT
  doc. Ing. Renata ĎURAČIOVÁ, PhD. utorok 9:00 - 11:00
  Ing. Jana FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, PhD.
  Ing. Róbert FENCÍK, PhD.
  Ing. Ľubomíra GERHÁTOVÁ, PhD.
  doc. Ing. Ladislav HUSÁR, PhD. pondelok

8:00 - 9:00

11:00 - 12:00

  Ing. Martin IMRIŠEK  /observatórium - 0917 669 453/
  prof. Ing. Juraj JANÁK, PhD.
  Ing. Peter KORČÁK (A611)

pondelok

štvrtok

16:00 - 16:50

15:00 - 15:50

  Ing. Martin LEŠKO zahraničná stáž
  Ing. Pavol LETKO, PhD.
  Ing. Tibor LIESKOVSKÝ, PhD. streda 14:00 - 16:00
  Ing. Juraj PAPČO, PhD. piatok 14:00 - 16:00
  Ing. Daniela PIAČKOVÁ pondelok

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

  Ing. Filip PRUŽINEC štvrtok 11:00 - 13:00
  Ing. Alexandra RÁŠOVÁ, PhD. dohodou

Pri konzultáciách "dohodou" si termín dohodnite vopred e-mailom.