Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov

  Ing. Blažej BUCHA, PhD. pondelok 09:00 - 11:00
  Ing. Richard CZIKHARDT zahraničná stáž
  doc. Ing. Renata ĎURAČIOVÁ, PhD.

utorok

streda

10:00 - 11:00

14:00 - 15:00

  Ing. Jana FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, PhD. štvrtok 11:00 - 12:30
  Ing. Róbert FENCÍK, PhD. pondelok 13:00 - 15:00
  Ing. Ľubomíra GERHÁTOVÁ, PhD. utorok 08:00 - 10:00
  Ing. Branislav HÁBEL, PhD. /observatórium - 0917 669 453/

pondelok

štvrtok

08:00 - 09:00

13:00 - 14:00

  prof. Ing. Ján HEFTY, PhD. utorok 11:00 - 13:00
  doc. Ing. Ladislav HUSÁR, PhD.

pondelok

štvrtok

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

  Ing. Martin IMRIŠEK  /observatórium - 0917 669 453/ streda 15:00 - 17:00
  prof. Ing. Juraj JANÁK, PhD. pondelok 10:00 - 12:00
  Ing. Peter KORČÁK (A611) štvrtok 14:30 - 16:30
  Ing. Martin LEŠKO streda 11:00 - 13:00
  Ing. Pavol LETKO, PhD. pondelok 13:00 - 15:00
  Ing. Tibor LIESKOVSKÝ, PhD. streda 15:00 - 17:00
  Ing. Juraj PAPČO, PhD. dohodou
  Ing. Daniela PIAČKOVÁ dohodou
  Ing. Filip PRUŽINEC pondelok 13:00 - 15:00
  Ing. Alexandra RÁŠOVÁ, PhD. dohodou
  Ing. Peter ŠPÁNIK  /observatórium - 0917 669 453/ dohodou

Pri konzultáciách "dohodou" si termín dohodnite vopred e-mailom.