Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov


usporiada
konferenciu s medzinárodnou účasťou 

Logo IPG 2017

s tematickým zameraním

 GEODETICKÉ ČINNOSTI PRI PRÍPRAVE, REALIZÁCII
A PREVÁDZKE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

 Termín konania 
27. júna2017

Miesto konania
Bratislava, Stavebná fakulta, miestnosť B319 (BAT)