Prejsť na obsah
Katedra geodézie

 

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Komora geodetov a kartografov

usporiada

seminár
pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2017

s tematickým zameraním

 

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 prípravný kurz pre uchádzačovTermín konania
12. septembra 2017

 

Miesto konania
Bratislava, Stavebná fakulta, miestnosť B319Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania 
autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartograrfov