Prejsť na obsah
Katedra geotechniky
Katedra geotechniky
Radlinského 11, blok C, 9. a 17. poschodie
810 05 Bratislava
 
   

Vedúci katedry:

doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
ivan.slavik@stuba.sk
Tel.: 59 274 672, Fax: 52 925 642
Blok C, 9. poschodie, č. dv. 9

Zástupca vedúceho katedry:

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
miloslav.kopecky@stuba.sk
Tel.: 59 274 277
Blok C, 17. poschodie, č. dv. 6
   
   

Tajomníčka katedry:

Ing. Monika Súľovská, PhD.
monika.sulovska@stuba.sk
Tel.: 59 274 281
Blok C, 17. poschodie, č. dv. 3

Sekretariát

Oľga Říkovská
olga.rikovska@stuba.sk
Tel.: 59 274 676
Blok C, 9. poschodie, č. dv. 7