Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa praktické skúsenosti z aplikácie vedomostí z architektonických, teoretických a technických poznatkov v samostatnom architektonickom a konštrukčnom návrhu náročných verejných budov s veľkým rozpätím. Študent získa praktické skúsenosti z koordinácie požiadaviek jednotlivých profesií. Bude vedieť uplatniť nové stavebné materiály a inovatívne technológie v projektovaní budov.

foto