Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa praktické skúsenosti z aplikácie vedomostí z architektonických, teoretických a technických poznatkov v samostatnom architektonickom a konštrukčnom návrhu náročných verejných budov s veľkým rozpätím. Bude vedieť uplatniť nové stavebné materiály a inovatívne technológie v projektovaní budov. Študent bude schopný spracovať komplexnú projektovú dokumentáciu stavby.

foto