Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa praktické skúsenosti z aplikácie teoretických vedomostí v oblasti obnovy, renovácie a rekonštrukcie budov a ochrany pamiatok. Bude vedieť popísať postupy obnovy, renovácie a revitalizácie budov. Študent bude schopný vypracovať časť architektonického projektu na realizáciu riešeného objektu.

foto