Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa základy teórie a konštrukčnej tvorby budov charakterizovaných cieľavedomým šetrením energie. Oboznámi sa s využívaní ekologicky čistých alternatívnych zdrojov energie. Pochopí princípy rozvoja tejto teórie v zdôvodnenej systémovej väzbe budova – klíma – energia. Získa prehľad o modernom software pre predikciu a výpočet energetickej spotreby budov. Získa schopnosť navrhovať i kvantifikovať budovy vo vzťahu k racionálnemu využívaniu energie v tvorbe ekologického architektonického prostredia. foto