Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa znalosti z oblasti teórie, princípov a postupov pri návrhu konštrukčnej a s tým súvisiacej materiálovej a technologickej tvorby prvkov a detailov hrubej stavby. Získa znalosti v oblasti ochrany spodnej stavby proti vode a vlhkosti. Získa znalosti princípov konštrukčnej tvorby stropov, visutých konštrukcií a konštrukcií pre vertikálnu dopravu. Uvedené teoretické znalosti precvičí na individuálnych zadaniach. Študent bude schopný vedomosti aplikovať v stavebnej praxi. foto