Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent bude oboznámený s vývojom a funkčnými požiadavkami pre obvodové plášte budov a otvorových výplní.Nadobudne vedomosti o vzťahu obalových plášťov a otvorových výplní. Pri konštrukčnej tvorbe bude študent vychádzať z najnovších poznatkov teoreticko-experimentálnej analýzy, so zreteľom na šetrenie energie a kvalitu vnútorného prostredia.

foto