Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa znalosti o princípoch porúch a metodike obnovy obalovej konštrukcie budov. Získa znalosti o všeobecne platných princípoch, postupoch a metodike projektovania v pamiatkovom prostredí, medzinárodných Dohovoroch a zákonoch platných pre obnovu a ochranu pamiatkovo chránených objektov. foto