Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa základné poznatky z terminológie v oblasti protipožiarnej bezpečnosti budov. Ďalej získa základné poznatky z riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov. Osvojí si vzájomnú previazanosť dispozičného riešenia, voľby stavebných konštrukcií a technického vybavenia budovy s koncepciou protipožiarne bezpečnostného riešenia budovy vo väzbe k zložitosti samotnej budovy. Získa praktické skúsenosti z navrhovania protipožiarnej bezpečnosti rodinných i bytových domov a občianskej vybavenosti.

foto