Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa znalosti, ktoré aplikuje a overí vzájomnú previazanosť dispozičného riešenia, voľby stavebných konštrukcií a požiarne technického vybavenia budovy. Ako podklad mu bude slúžiť jeho ateliérová tvorba s koncepciou protipožiarne bezpečnostného riešenia budovy vo väzbe k zložitosti samotnej budovy. Pochopí princíp riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov s veľkým počtom osôb (zhromažďovacie priestory) alebo so zložitou technológiou.

foto