Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Predmet rieši situovanie budov vzhľadom na hluk v exteriéri (hlukové štúdie). Návrh a posudzovanie vnútorných deliacich konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie. Teoretické metódy výpočtu predpokladaných hladín hluku v exteriéri a interiéri budov. Dimenzovanie obvodového plášťa budov na dopravný hluk. Návrh vnútorných uzavretých priestorov z hľadiska priestorovej akustiky. Spôsoby znižovania hluku v exteriéri a interiéri budov a návrh stavebno-konštrukčných protihlukových úprav. Hodnotenie a posudzovanie vnútorných priestorov z hľadiska denného osvetlenia. Insolácia budov, spôsob hodnotenia a návrh opatrení.

foto