Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa vedomosti zo základov navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska šírenia tepla a prenosu látky (vlhkosti a vzduchu). Bude oboznámený s kritériami na hodnotenie tepelnotechnickýchvlastností stavebných konštrukcií, konštrukčných detailov, stavebných priestorov a budov. Študent si osvojí princípy navrhovania stavebných konštrukcií z hľadiska požiadavok na vnútorné prostredie a tepelnej bilancie budov v zimnom a letnom období. 

foto