Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Katedra mapovania a pozemkových úprav

 

Radlinského 11

 blok A, 5. posch.,

813 68 Bratislava 15

Tel.: 02/52494330