Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Vedúci katedry
e-mail
59274+kl.
č.dverí
Fencík Róbert, Ing. PhD.
325
525

Zástupca vedúceho katedry
Hudecová Ľubica, Ing. PhD.
530
531

Tajomník
Geisse Robert, Ing. PhD.
529
529

Sekretariát
Mohlerová Drahoslava 
352
526